Ejerforeningen Lille Godthaab I

Marts 2015


10-03-2015: NØGLEBUNDT FUNDET - Navn: Caspar Holm Andersen
E-mail: 44ca@hk.dk
Kære naboer 
Jeg har fundet et nøglebundt i lågen ind til skraldespandene her til aften. Det består af 2 gadedørsnøgler, en gammeldags øl-oplukker, en amputeret cykelnøgle og en lille nøgle af mærket Tiger (formentlig en hængelås). Nøglebundtet kan afhentes hos mig. Mvh. Caspar


08-12-2014: CYKELNØGLE FUNDET - Har den 8.12.14 fundet en cykelnøgle - yws 7825 - på gulvet tv i cykelskuret. Kan afhentes i nr. 73 03. Th. Mvh Dorte Jørgensen

21-10-2014: Ekstraordinært møde vedrørende balkonerene. Skal balkonudvalget arbejde vidre. Hvad har man fundet ud af siden sidst? Hvor mange ønsker balkoner og hvilke løsninger skal man arbejde for? Mødet på tirsdag starter kl. 19.

26-05-2014: Balkonudvalgets ekstraordinære møde aviseret til den 12. juni bliver flyttet til efter sommerferien.
Der er sendt mail ud, og der bliver lagt besked i alle postkasserne om at udvalget vil kontaktes for at få afklaret medlemmernes ev. forbehold og meninger i forhold til forslag om balkoner på ejendommen.

Årets generalforsamling afholdes
tirsdag den 29. april 2014. Mere info følger.

21. januar - Duevej skole - balkonudvalget holder møde hvor man vil præsentere forslag til balkoner på ejendommen - se opslag i trapperne. 
Alle er velkomne, også dem der ikke har ønske om eller ikke kan få en balkon, der fx bor i stuen. 

Bestyrelsen holdt møde den 4. januar hvor vi blandt andet drøftede den ekstraordinære opkrævning som varslet ved GF sidste år.

November fik Mariendalsvej 75 i fællesskab vasket trapperne - det gik jo fint og alle var glade;-)
 
"Kære alle,
Efter aftale med flere beboere fremsender jeg herved nogle betænkeligheder omkring den planlagte petanquebane.

På seneste generalforsamling blev det nævnt, at bestyrelsen overvejde at få anlagt en petanquebane i haven. Den del af haven, som er forbeholdt til børnene. På mit forespørgsel om banens præcise beliggenhed, angav bestyrelsesformanden, at den vil ligge ved siden af skolen for at undgå, at den vil inddrage alt for meget plads. I referatet fra generalforsamlingen anføres det ift. petanquebanen: "gennemgang af ejendommens have eventuelt med henblik på etablering af en petanquebane."

I går har vores vicevært målt ud til den kommende petanquebane. Det viser sig at være en bane på 4 m x 15 m, dvs. 60 kvadratmeter, som inddrager en meget stor andel af den del af haven, som er forbeholdt til leg. Det vil således ikke længere være muligt at spille volleyball, badminton, fodbold eller en masse andre lege i den del af haven. Endvidere ser det ud til, at der knap nok er plads til brug af partyteltet i den del af haven.

Størrelsen af banen
Efter en drøftelse med bestyrelsesformanden i går blev jeg bedt at undersøge, hvad målene er på en petanquebane. Det viser sig, at de påtænkte mål (4x15 m) er de anbefalede mål til internationale turneringer. Når det handler om (større) anlæg i private haver, bruges som regel baner med en bredte på 2-2,5 m og en længde på 10-12 m.
Da jeg meddelte mine søgeresultater til bestyrelsesformanden tidligere i dag, gav han også udtryk for en præference for en mindre bane. Selv en mindre bane udgør dog stadig en større ændring af fællesarealet. Andre beboere, som jeg har mødt i haven i dag, er lige så overraskede over banens størrelse og placering. De var heller ikke ikke klare over, at en petanquebane har en sådan størrelse, da emnet kort blev drøftet på generalforsamlingen.
 
Beliggenhed af banen
Den afmålte bane ligger midt i den del af haven, der er forbeholdt børn. Den ligger op imod skolen, men tager pga. bredden en stor del af havearealet. Som anført ovenfor medfører den planlagte placering vanskeligheder i forhold til andre lege end petanque og et normalt brug af partyteltet. Herudover kommer banen til at ligge under kirsebærtræet, hvilket betyder, at der periodevis kommer flere sten (og flere farver) på banen end planlagt.
 
Flere beboere har givet udtryk for, at banen med fordel kunne placeres lidt mere neutralt og endda mere solrigt, fx i bunden af haven ud mod Fuglebakkevej eller op til Mariendalsvej.
 
Konstruktion
Efter at have læst på internettet, er jeg blevet opmærksom på, at en petanquebane skal anlægges med hældning ect., således at vandet kan løbe fra. Hvis det banen ikke bliver lavet ordenligt, er der en stor risiko for, at stenene bliver grimme, at træet rundt om rådner, og at banen fyldes med vand. Herefter har vi en sump, hvor vi før havde en fin plæne.
 
Jeg ser frem til jeres kommentarer. Belært af denne erfaring vil jeg i øvrigt også foreslå, at denne slags ændringer i fællesarealet: 1) bliver stillet som et egentligt forslag på en generalforsamlingen; 2) bliver ledsaget af en tegning. En sådan fremgangsmåde vil desuden give bedre mulighed for at undersøge, hvor mange der har behov for så stor en bane og egentlig vil bruge banen."
 
Med venlig hilsen
Bart


02-04-2013: Husk at der er HAVEDAG Lørdag den 13. april.
Til denne udmelding skal der kun siges at der ikke var andre fremmødte end undertegnede (Kristoffer;-) Det må vi gøre igen.
27-02-2013: GENERALFORSAMLING onsdag den 24/4, kl. 19.00, Duevejens skole.

25-02-2013: Bestyrelsen mødtes den 24. februar: ved mødet gennemgik vi budget, samt tog stilling til behov ejendommen har de kommende 4 år i forhold til præsentation af økonomien til generalforsamlingen.
To datoer alle bør sætte i kalenderen:
HAVEDAG - LØRDAG 13. APRIL
RYDNING AF FYRKÆLDER - LØRDAG 21. SEPTEMBER
(Mere herom senere).

03-01-2013 Godt Nytår allesammen!
Der er intet nyt. I ejerforeningen Godthåb II er de ved at have sat balkonerne op ud til Mariendalsvej. Bestyrelsen går ud fra, at emnet bliver foreslået drøftet til GF senere i år.

15-12-2012
Bestyrelsen mødtes tirsdag den 11. december til årets sidste møde. Temaet for mødet var budgettet og budgetplanlægning for 2013 samt hvordan vi planlægger og beregner  husets vedligholdelse i et længere perspektiv: 5-8 år.
Til mødet blev det også besluttet at Kristoffer og Frank ser på udnyttelsen og ændringer af haven; ev. fældning af træer etc. Send gerne forslag og idéer.

07-12-2012
Bestyrelsen havde møde en gang i november hvor vi tog hul på diskussionen om hvordan vi skal forholde os til fremtidige udgifter, prioritering af opgaverne osv. Den 11. december hiolder vi årets sidste møde. God Jul!

Et stort PS til alle: porten ud til Duevej skal altid lukkes og låses ved ind- og udkørsel! 

07-11-2012

Der er
havedag den 11. november. Se opslag i trapperne.

Til alle - Der er i bestyrelsen enighed om, at vi nok kommer til at tale om balkoner til næste generalforsamling; alle følger vel med i balkonbyggeriet på den anden side af Mariendalsvej. Ind til videre tager Bestyrelsen ikke initiativ til balkoner, ud over at vi kigger lidt på hvad det koster.

Vi er  i gang med at se på budget og planlægning for fremtidige opgaver, som lovet ved sidste generalforsamling.
 
DENCKER+SCHNEIDER - åbnede galleri fredag den 5. oktober på Mariendalsvej 73, Frederiksberg.
Vi har til åbningen ophængt egne meget forskellige værker fra de sidste 10 år i bedste franske salonstil.
I den kommende tid vil vi præsentere nye spændende danske kunstnere og deres værker i galleriet.
 
Henrik & Sonny
DENCKER+SCHNEIDER
Mariendalsvej 73, 2000 Frederiksberg

Juni: Vi har desværre et rør som lækker i kælderen ved duevej 65 . Det er et rør med varmt vand til opvarmning. Viceværten, Klaus, har derfor lukket for varmen for at undgå vandskade. Forsikringen skal først ind over inden skaden bliver repareret. Så indtil videre må vi håbe på godt vejr.
 
Hold øje med hvornår Clorius kommer for at skifte målerne; se opslag i trappen.
 
Bestyrelsen har haft møde omkring Toves forslag om brug af garage og den kommunale ordning for afhentningog sortering af blandt andet brændbart affald osv. Bestyrelsen kommer med et svar indenfor nær fremtid som også kommer at stå på denne side.
Vi har også begyndt at drøfte en tre-årsplan for de ting ejendommen får brug for at lave som led i driften; maling af trapper, ev. udskiftning af rør osv. Vi planlægger at vende tilbage med en plan efter sommer.

Ordinær Generalforsamling 2012 den 23. april 

Årsberetningen gennemgik de ting som er blevet lavet: affaldscontainerplads, hæk, hegn, varmepumper og udbedringer efter skaderne der opstod under oversvømmelserne. Vi nåede også lige at få fjernet egeføjet på hjørnet ud til Duevej. Der har været havedag og mange mødte op og gjorde det til en god dag. De sidste ting har vi fået en gartner til at ordne.
Der er konsensus om at der ikke bliver igangsat større projekter i år. Dog har vi et hængeparti og det er varmemålerne. Elektroniske varmemålere vil blive opsat når aflæsningen sker i maj/juni og de kommer samlet at koste ejerforeningen ca. 40.000 kr.
Budgettet der blev vedtaget er stramt. Generalforsamlingen diskuterede om det var for stramt. Man stemte for budgettet som fremlagt men der var også ønske om, at bestyrelsen kigger 1-2-3 år frem og fremlægger en skriftlig plan for ting der skal laves, eventuelt sammen med en plan for økonomien. Bestyrelsen diskuterer selvfølgelig forbedringer løbende møde men synes ideén om en skriftlig plan er god.
Med hensyn til storskrald er det vedtaget at man selv må sørge for bortskaffelse af ting, eventuelt kan man gå sammen med nogen om det. Kasserne til elektronikaffald og miljøaffald skal dog være tilgængelige.
Et andet punkt var at henstille til, at man ikke må ryge i trapperne. Skal der ryges skal det ske udenfor.
Der skal også ryddes op under trapperne snarest - undtaget er dog barnevogne.
Der henstilles også til at man ikke lader sko eller andre ting stå ude på trapperne.
Til sidst blev der diskuteret altaner eller franske døre og formanden vil indhente nogle forslag for at se på hvad det egentlig vil koste.Til orientering;

Nu ved vi, hvilken dag Jonathan får huen, og vi vil gerne reservere telt, borde og grill mandag d. 25. juni. Thomas på 4. er oppe i sidste fag d. 27. og der er én student til, så vi finder ud af indbyrdes, om vi skal lade teltet stå til hinanden. - - Familien Jakshøj

Amalie (75) og Thomas(73) springer ud som studenter fredag 29. juni, så familierne vil meget gerne booke haven denne dag.
 

Havedagen lørdag den 24. april. Det var dejligt med alle der mødte op og gjorde haven klar til foråret! Der bliver sat billeder ind indenfor nær fremtid

Viceværten Claus er ved at undersøge en løsning for udskiftning af defekte tagrender i gården.

Flemming er ved at aftale møde med SER hegn vedrørende nogle ting der bør rettes på hegnet indenfor garantien. Blandt andet er der steder hvor farven ikke sider fast som den skal.
Bestyrelsen har med baggrund i det kvartalsvise regnskab gennemgået økonomien. Generelt kan siges, at vi følger planen som den blev fremlagt til den ekstraordinære generalforsamling i december. Viceværten Klaus var med til mødet og vi var enige om, at det fungerer fint, at have ham med, da Klaus er den der står med hverdagens problemer tæt på og derfor kender svarene.

Qvortrup administation vil fremover sende kvartalsvise budgetoversigter som der blev foreslået på generalforsamlingen.

Husk at den ekstraordinære indbetaling der blev vedtaget til Generalforsamlingen den 6. december falder i februar.


Ekstraordinær Generalforsamling tirsdag den 6. dec. kl. 19.00
Med baggrund i større vedligeholdelsesudgifter end budgetteret stillede bestyrelsen forslag om, at der pr. 1. feb. 2012 foretages en særopkrævning i henhold til fordelingstal med 100.000 kr. Beløbet pr. fordelingstal er kr. 27,24. Forslaget blev godkendt.

Der er søndag den 4. december indsat Budgetkontrol 2011; følg link her

Vandforsyningen blev lukket et par timer om eftermiddagen 10. oktober da Frederiksberg Kommune arbejdede på Duevej.

Dørtelefonerne blev udskiftet samme dag - 10. oktober - i alle de lejligheder hvor der var adgang.

Cykelrazzian er gennemført i weekenden den 4. september. De opstillede cykler fik lov til at stå i 14 dage inden de blev fjernet. Alt i alt blev der fjernet ca. 15 cykler.

Partyteltet er tilbage på rette plads, og på given foranledning skal vi
præcisere, at teltet udelukkende er til brug for foreningens medlemmer ved 
arrangementer på ejendommens matrikel
Skulle et medlem af foreningen have et ønske om at benytte teltet, f.eks. i sit sommerhus, kan der rettes henvendelse til bestyrelsen, som kan sige ja, såfremt der ikke er andre, der vil benytte det på matriklen.

Storskraldscontaineren bliver fremover kun bestilt 2 gange om året - det er efter at Frederiksberg kommune har overtaget fra R98 og prisen er oppe på 3500 kr. pr. gang.

Garage opsagt: Lejen af garagen nærmest haven som ejerforeningen har stået for er opsagt og tømt. Garagen hvor vi tidligere havde storskraldsrum har vi endnu, blandt andet til viceværtens udstyr.

Havemøblerne:
Havemøblerne venter vi dog med at tage ind til i begyndelsen af oktober.

Affaldscontainere:
Antallet af affaldscontainer er nu nede på 4 i stedet for 5, hvor ved vi sparer en del omkostninger.

Storskraldsrummet kan ikke bruges til stort affald mere. Fremover kan man kun stille farligt affald, IT-affald og malingsrester i rummet. 
Vi henviser alt andet til Miljøstationerne eller til midlertidig opbevaring i egen kælder/loftsrum.

I begyndelsen af oktober åbnes genbrugsstationen ved Fuglebakken station

For at se "gamle nyheder" er der etableret en "Logbog"

Postkort af Fuglebakken - læg mærke til sporvognen

Generalforsamling

Kristoffer Sahlholdt